Przemysł Piwowarski : organ Centr. Związku Przemysłu Piwowarskiego i Słodowniczego w Rzeczypospolit. Polskiej. R.4, 1926, № 19