Przemysł Piwowarski : organ Centralnego Związku Przemysłu Piwowarskiego i Słodowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej. R.7, 1929, № 40