Przemysł Piwowarski : organ Centr. Związku Przemysłu Piwowarskiego i Słodowniczego w Rzeczypospolit. Polskiej. R.3, 1925, № 4