Przemysł Piwowarski : organ Centralnego Związku Przemysłu Piwowarskiego i Słodowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej. R.5, 1927, № 16