Przewodnik Przemysłowy : organ Towarzystwa zachęty przemysłu krajowego i krajowego Związku przemysłowego. R.7, 1902, nr 8