Przewodnik Przemysłowy : organ Towarzystwa zachęty przemysłu krajowego i krajowego Związku przemysłowego. R.5, 1900, nr 7