Hasło : pismo poświęcone sprawom politycznym, społecznym, gospodarczym i literackim. R.12, 1937, nr 12