Hasło : pismo poświęcone sprawom politycznym, społecznym, gospodarczym i literackim. R.3, 1928, nr 34