Przegląd Hygieniczny : organ Towarzystwa Hygienicznego i Towarzystwa „Ochrona Młodzieży”. R.5, 1906, nr 3 + dod.

Przegląd Higieniczny

Przegl. Hygien.

Zawiera: Tabl. III i IV