Wiadomości Krakowskie : wspólny organ dzienników krakowskich : „Czas”, „Głos Narodu”, „Goniec Krakowski”, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, „N. Reforma”, „N. Dziennik” - na czas strajku drukarzy. [R.1], 1922, nr 6