Pełny Zapis Przebiegu Posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (nr 199) z dnia 24 kwietnia 2019 r.