Pełny Zapis Przebiegu Posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (nr 189) z dnia 17 stycznia 2019 r.