Kronika Oddziału Młodzieży Powstańczej Nr 1 w Piekarach Śląskich

Kopia kroniki. Miejsce przechowywania oryginału nieznane.