Rythm do Pana Jezusa Ukrzyżowanego patrząc na figurę Męki Pańskiej

Zawiera także: Pieśń o Męce Jezusowej