Młodzież, 1932, R. 1, Nr. 12

R. 1 (1932) - R. 2 (1933)