Gazeta Robotnicza, 1946, R. 45, nr 294

Częste zmiany red.