Przyszłość, 1935, R. 2, Nr. 3

R. 1 (1934)–R. 3 (1936).