Pismo Miesięczne Szląskiego Związku Włościańskiego, 1882, Nr. 2

R. 1 (1882)–R. 3 (1884).