Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bielsku - Białej, 1980, Nr 5

Społeczna Pracownia Digitalizacji ŚBC przy Bibliotece Śląskiej (wolontariat)