Posłaniec Świętego Franciszka, 1904, R. 2, no 3

R. 1 (1903)–R. 4 (1906).