The role of shared historical memory in israeli and polish education systems. Issues and trends

Rola wspólnej pamięci historycznej w izraelskim i polskim systemie edukacji. Problemy i trendy

Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec