Polska Zachodnia, 1935, R. 10, nr 305

Podtyt.: od 2. grudnia 1926: tygodnik poświęcony sprawom narodowym na Kresach Zachodnich; od 1935 : ilustrowany dziennik śląski; od nr 146 (1939) podtyt.: dziennik polskiego zagłębia węglowego.