Dziennik Robotniczy, 1914, R. 24, nr 32

Częste zmiany red.