Gazeta Robotnicza, 1924, R. 29, nr 93

Częste zmiany red.