Gazeta Robotnicza, 1938, R. 42, nr 234

Częste zmiany red.