Gazeta Robotnicza, 1938, R. 42, nr 319

Częste zmiany red.