Gazeta Robotnicza, 1924, R. 29, nr 134

Częste zmiany red.