Dziennik Robotniczy, 1914, R. 24, nr 51

Częste zmiany red.