Przegląd Dąbrowski. Informator Urzędu Miejskiego 1999, maj

Przegląd Dąbrowski. Miesięcznik mieszkańców miasta

Przegląd Dąbrowski. Informator Urzędu Miejskiego

Przegląd Dąbrowski. Magazyn mieszkańców miasta

Przegląd Dąbrowski wydawany był przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej od 1998 r. do maja (nr 5) 2009 r. Kolejne numery roku 2009 i kolejne roczniki są wydawane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej.