Kultura organizacyjna jako element wspierający realizację strategii przedsiębiorstwa

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach