Struktura kapitału a stopa zwrotu – analiza przypadku

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach