Bibliografia Bieżąca Województwa Śląskiego, 2012, październik - grudzień

https://opacwww.bs.katowice.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/bibm21.p?ln=JP Od 2. kwartału 2018 r. bibliografia dostępna wyłącznie w bazie Bibliografia Regionalna Biblioteki Śląskiej.