Nowiny Nyskie : tygodnik miejski i regionalny 1995, nr 11.

Nyskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne