Przestrzenie kultury i literatury : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Heskiej- Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej

Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2894