De-shamed : feminist strategies of transgression : the case of Lorna Crozier's poetry

Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2916