Rejestr nazwisk odnotowanych w księgach metrykalnych urodzeń, ślubów i zgonów parafii we Włodowicach. Sporządzony na polecenie ks. Andrzeja Gajderskiego

Pieczęć: „Dekanat Lelowski Diecezya Krakowska”