Nowiny Nyskie : tygodnik miejski i regionalny 1995, nr 20.

Nyskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne