Księgi metrykalne chrztów i pogrzebów kościoła parafialnego we Włodowicach. Wpisy za lata 1776-1815

Księgi rozpoczęte w 1776 r. w czasie urzędowania ks. proboszcza Franciszka Wróblewskiego i doprowadzone do 1815 r., kiedy proboszczem był ks. Salezy Misiewicz