As. Ilustrowany magazyn tygodniowy, 1939, R. 5, nr 2

Społeczna Pracownia Digitalizacji ŚBC przy Bibliotece Śląskiej