Piekarskie Wiadomości Parafjalne. Organ Ligi Katolickiej, 1933, R. 5, nr 16

Piekarskie Wiadomości Parafialne

Od R. 7, nr 1 (1935): Szarlej-Wielkie Piekary : nakładem Parafjalnej Ligi Katolickiej parafji Najśw. Marji Panny