Głos Śląski, 1917, R. 15, nr 11

Częste zmiany red.