Głos Śląski, 1917, R. 15, nr 80

Częste zmiany red.