Głos Śląski, 1917, R. 15, nr 68

Częste zmiany red.