Głos Śląski, 1914, R. 12, nr 25

Częste zmiany red.