[קטעי משנה מסדר זרעים, מועד ונשים]

[Kit`e Mishnah mi-seder Zera`im, Moed ve-Nashim]

Mishnah. Selections. 1100

Manuscript gatherings.