You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

מחזור לראש השנה ויום כפור מנהג אלגיר

Maḥzor le-Rosh ha-Shanah ṿe-Yom Kipur minhag Algir

Mahzor katan

Maḥzor. High Holy Days (Algeria). 1759

Manuscript codex.