You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

מחזור לראש השנה ויום כפור מנהג קורפו

Maḥazor le-Rosh ha-Shanah ṿe-Yom Kipur minhag Ḳorfu

Maḥzor le-Rosh ha-Shanah ṿe-Yom Kipur minhag Ḳorfu

Mahzor, rite of Corfu

Maḥzor. High Holy Days (Corfu). 1742

Manuscript codex.