מחזור קורפו לשלושה רגלים

Maḥazor Ḳorfu li-sheloshah regalim

Maḥzor Ḳorfu li-sheloshah regalim

מחזור קורפו לג' רגלים

Maḥzor Ḳorfu li-3 regalim

Maḥzor. Pilgrim Festivals (Corfu). 1700

Manuscript codex.