פיוטים ותפילות

Piyuṭim u-tefilot

תפילות שונות

Tefilot shonot

ראש השנה

Rosh ha-shanah

Manuscript codex.