ספר השרשים: חלק ב ממכלול

Sefer ha-shorashim: ḥeleḳ 2 mi-Mikhlol

שרשים. כתב-יד

Shorashim. Manuscript

Manuscript codex.